Uszczelnienia obrotowe

Nasza oferta uszczelnień standardowych początkowo bazowała głównie na uszczelnieniach dedykowanych do zastosowań w hydraulice siłowej i pneumatyce. Wynikało to z pierwotnego charakteru działalności naszej firmy jako polskiego przedstawicielstwa handlowego niemieckiego producenta. Również dzisiaj, produkty te stanowią dużą część naszej oferty handlowej.

Profil Ciśnienie (bar) Prędkość przesuwna m/s Standardowy materiał Temperatura (oC) Typ Szkic PDF
 NPG-profil  300 2  PTFE
O-ring NBR/FKM
 -30 do 110
-30 do 200
NPG  NPG
 NCG-profil  300  2   PTFE
O-ring NBR/FKM
 -30 do 110
-30 do 200
NCG  NCG-schemat
 VA-profil  –  12  NBR
FKM
 -30 do 110
-30 do 200
VA  VA
 VS-profil  –  12  NBR
FKM
 -30 do 110
-30 do 200
 VS  VS
 VL-profil  –  12  NBR
FKM
 -30 do 110
-30 do 200
 VL  VL
 A-profil  0,5  12  NBR
FKM
 -30 do 110
-30 do 200
 A  A-AS-B-BS-C-CS
AV-profil 8 12 NBR
FKM
 -30 do 110
-30 do 200
AV
AS-profil 0,5 12 NBR
FKM
-30 do 110
-30 do 200
AS A-AS-B-BS-C-CS
ASV-profil 8 12 NBR
FKM
-30 do 110
-30 do 200
ASV
B-profil 0,5 12 NBR
FKM
-30 do 110
-30 do 200
B A-AS-B-BS-C-CS-schemat
BS-profil 0,5 12 NBR
FKM
-30 do 110
-30 do 200
BS A-AS-B-BS-C-CS
C-profil 0,5 12 NBR
FKM
-30 do 110
-30 do 200
C A-AS-B-BS-C-CS
CS-profil 0,5 12 NBR
FKM
-30 do 110
-30 do 200
CS A-AS-B-BS-C-CS